چتربازان تیپ 65 نوهد در رزمایش نهاجا

عملیات موفقیت آمیز فرود چتربازان تیپ 65 نوهد در منطقه عمومی رزمایش فداییان حریم ولایت صورت گرفت.

فرود موفقیت آمیز چتربازان تیپ 65 نوهد

عملیات موفق فرود چتربازان تیپ 65 نوهد در منطقه عمومی رزمایش انجام گرفت.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید