برنامه ستادکل برای اشتغال‌‌ سربازان

سردار فرحی
رئیس قرارگاه مهارت افزایی سربازان نیروهای مسلح به تشربح اهداف این قرارگاه برای مهارت افزایی سربازان پرداخت.

 سردار فرحی رئیس قرارگاه مهارت افزایی سربازان  نیروهای مسلح در همایش مهارت افزایی سربازان ستادکل نیروهای مسلح گفت: برآورد  ما این است که حدود ٢درصد از سربازانی که وارد جامعه می‌شوند دارای کار هستند اما بقیه باید به دنیای کار برگردند. 

/ 0 نظر / 27 بازدید