انواع بمب های بهینه سازی شده و هوشمند

در دومین روز از رزمایش هوایی فداییان حریم ولایت، اهداف ثابت و متحرک هوایی و زمینی مورد اصابت انواع بمب ها و راکت های وسایل پرنده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

آزمایش موفقیت آمیز انواع بمب های بهینه سازی شده و هوشمنددر دومین روز از رزمایش هوایی فداییان حریم ولایت، اهداف ثابت و متحرک هوایی و زمینی مورد اصابت انواع بمب ها و راکت های وسایل پرنده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در دومین و آخرین روز از رزمایش فداییان حریم ولایت، اهداف ثابت و متحرک هوایی و زمینی در سطح گسترده ای از منطقه عمومی رزمایش با موفقیت کامل مورد اصابت انواع بمب ها و راکت های هوشمند  جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

/ 0 نظر / 6 بازدید