رزمایش ناهمتراز ولایت ۹۶ پایان یافت

 

 

 

رزمایش مشترک ولایت ۹۶ پایان یافت

 

 

 پنجمین مرحله از رزمایش ناهمتراز ولایت ۹۶ با ارائه شور ستادی نیروی متجاوز انجام شد که در این مرحله، گروههای رزمی که در نقش دشمن در رزمایش حضور داشتند، طرح های عملیاتی خود را به مرحله اجرا گذاشتند.

در این مرحله ارائه برنامه های مانور گروههای رزمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ اجرای رزمایش های روی نقشه در دافوس آجا به منظور آموزش و تمرین طراحی عملیاتهای نظامی و تصمیم گیری فرماندهان و رؤسای ارکان ستادی جهت هدایت یک عملیات نظامی است، که در سه بخش کلاسیک، آبخاکی و ناهمتراز اجرا می گردد.

در پایان این رزمایش استادان  به ارائه نقطه نظرات تخصصی وبررسی طرح های عملیاتی پرداختند.


/ 0 نظر / 4 بازدید