سا‌ما‌نه‌ موشکی تور"؛قاتل جنگنده‌های آمریکایی+ما می‌توانیم

**حریف بمب‌های لیزری آمریکا

 

تور نخستین سیستم دفاعی هوایی دنیاست که از ابتدا به منظور شلیک به سوی بمب‌های هدایت لیزری (MGA-86) آمریکا طراحی شده است. این سامانه کار رهگیری و آتش را در مدت زمان 5 الی 8 ثانیه انجام می‌دهد و قادر است در زمانی واحد 48 هدف هوایی را رهگیری کند. هدایت موشک‌های تور M1 از طریق فرمان‌های رادیویی انجام می‌شود این سیستم به طور کلی به راپیر انگلیس و کروتال فرانسه شباهت دارد. هر سه سیستم مذکور، متحرک و خودکشش هستند هرچند مدل ثابت و کششی آن نیز ساخته شده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید